ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny, škola nejen pro vzdělávání, ale i pro zapojení se do rozvoje naší komunity!

 

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST:

ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny se aktivně angažuje v rozvoji života občanů. Škola pravidelně navštěvuje Domov sociálních služeb v Nové Vsi v Horách, kde se děti seznamují s hendikepem a inkluzivní společností. Spolupracuje také s Domovem důchodců na Hoře Svaté Kateřiny a o Vánocích děti navštěvují důchodce s vlastnoručně vyrobenými dárečky. Škola rovněž podporuje Dny úcty ke starším. Dále se účastní akce Ukliďme Česko, kdy žáci školy pravidelně uklízejí veřejná prostranství.

Zaměstnanci školy jsou aktivně zapojeni do rozhodovacích procesů a navrhují zlepšení v rámci svých týmů. Pravidelně se vyhodnocuje spokojenost pracovníků prostřednictvím dotazníků. Zaměstnanci mohou čerpat benefity v podobě balíčku FKSP na nákup např. knih, brýlí, rehabilitaci či sport. Dále je podporováno vzdělávání formou školeními.

ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny věnuje pozornost ekologickým aktivitám, jako jsou Sběrový týden a program Tonda obal, který učí děti o odpadech. Škola se zapojila do CO2 ligy a spolupracuje s ekologickým centrem Viana. V roce 2022 zvítězili v soutěži pořádané výzkumným centrem Západočeské univerzity Lab Ir Edu s názvem „Očima termokamery“. Využívá recyklované materiály a podporuje iniciativy na snižování uhlíkové stopy. Také spolupracuje s veřejností při akcích jako jsou Fair Trade snídaně. Škola s hrdostí přispívá k společenskému, sociálnímu a ekonomickému rozvoji své obce a regionu.