Společensky odpovědné Statutární město Most – vítěz v kategorii obce!

Autor fotografie J. Haušild

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Statutární město Most 

 

Most je statutární město v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji. Žije zde přibližně 66 tisíc obyvatel. Historické město bylo v 70. a 80. letech 20. století téměř zcela zbořeno kvůli těžbě uhlí. Nejcennější stavbou a turistickým lákadlem je kostel Nanebevzetí P. Marie, roku 1975 přesunutý na současné místo, a hrad Hněvín na kopci nad městem.

„Ocenění statutárního města Mostu v rámci Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je pro nás důkazem, že naše snaha být společensky odpovědným městem a úřadem se ubírá správným směrem. Jako město se věnujeme všem skupinám obyvatel, ochraně životního prostředí a klademe důraz i na odpovědnou ekonomiku. Snažíme se však dělat i něco navíc, co nevyplývá z platných zákonů a nařízení.  Díky našim kvalitním, spokojeným a odpovědným zaměstnancům vytváříme další možné cesty rozvoje našeho města. Za veškerou naší činností vidíme jednotnou vizi – bezpečné město se spokojenými občany žijícími v upravené a zdravé krajině a ekonomickou stabilitu umožňující sociální pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel, prosperitu i další rozvoj.“Jana Černá, referentka (SMK), oddělení kancelář primátora a tajemníka

Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most

www.mesto-most.cz

http://listy.mesto-most.cz/

https://www.facebook.com/StatutarniMestoMost

https://www.instagram.com/statutarni_mesto_most/

 

Kromě pravidelného platu mají naši zaměstnanci i spoustu nefinančních benefitů.  Jedná se o tyto benefity:

 • Různé druhy flexibilních forem práce a možnost přerušení pracovní doby ze soukromých důvodů se souhlasem nadřízeného
 • Možnost čerpání placeného zdravotního a sociálního volna (Sick days) v rozsahu 3 pracovních dnů v kalendářním roce
 • Zvýhodněný telefonní paušál pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
 • Ošatné
 • Stravenky
 • Realizace společenských akcí (Mikulášská besídka, Vánoční večírek, Dračí lodě)
 • Vnitrofiremní vyhodnocení akcí s drobnými dárky – ocenění dárců krve, krevní plazmy a kostní dřeně, v rámci soutěži „Do práce na kole/ Do práce pěšky“ apod
Autor fotografie J. Rücknagelová

Flexibilní formy práce, které na úřadě lze využít:

 • Pružná pracovní doba
 • Zkrácené pracovní úvazky a pracovní dohody se zaměstnankyněmi při nástupu na MD/RD
 • Práce z domova
 • Stlačený pracovní týden (týdenní pracovní doba odpracovaná v kratší době. Tím zaměstnanec získá volný den v týdnu navíc)
 • Sdílené pracovní místo

*     Možnost nastavení individuální pracovní doby

 

Pro odborný růst svých zaměstnanců je na úřadě připraven roční vzdělávací plán, který je pravidelně vyhodnocován. Naši zaměstnanci se mohou účastnit kurzů sebeobrany, které pořádá Městská policie v Mostě. Dlouhodobě je zaměstnancům nabízeno studium cizích jazyků. Zaměstnavatel zajišťuje vzdělávání zaměřené i na měkké dovednosti, jako je komunikace, zvládání stresu, jednání s klienty a konfliktní situace, psychohygiena, typologie klientů, písemná komunikace apod. Ke zjištění zpětné vazby svých zaměstnanců město Most využívá dlouhodobě elektronická dotazníková šetření a elektronické ankety.

Autor fotografie  R.D. Štekbauer

Zaměstnavatel přispívá na očkování proti chřipce a proti žloutence typu A. V extrémních teplotách jsou na každém patře umístěny barely s pitnou vodou, také mají zaměstnanci k dispozici větráky.  Během extrémně teplých letních měsíců mohou být zaměstnanci uvolněni bez nutnosti náhrady pracovní doby. Prostory pracovišť na magistrátu jsou bezbariérové, nekuřácké, vybaveny standardním kancelářským vybavením, dostatečným denním osvětlením a dálkovým vytápěním. V recepci je umístěn automatický defibrilátor.

 

 

Na začátku roku 2017 byli osloveni vedoucí odborů s možností jmenovat zástupce pro firemní kulturu, kteří nám předávají bližší informace ohledně aktivit realizovaných v rámci firemní kultury. Komunikace funguje obousměrně – zaměstnanci těmto zástupcům mohou klást dotazy a podněty, které budou komunikovány výše. V rámci sociální odpovědnosti se zaměstnanci zapojují do různých sbírek a akcí. Jednou z nejúspěšnějších, je Firemní dobrovolnický den, kdy naši zaměstnanci pomáhají v neziskových organizacích, a který se v roce 2018 konal již po čtvrté.

V rámci ochrany životního prostředí organizuje Odbor vnitřní správy sběr papíru a ekologicky šetrně likvidují majetek. Užívají se velkoobjemová balení, ekologicky šetrný kancelářský papír, recyklované utěrky, repasované tonery v tiskárnách. Dle možností jsou spotřebiče a výpočetní technika obměňovány za modernější a úspornější.

V r. 2018 město získalo ocenění „Zlatý erb 2018“ – 1. místo v kategorii nejlepší webová stránka města v krajském kole soutěže a pak i v celostátním kole.  Dle výzkumu agentury CzechInvest je též „Městem pro byznys“ – investičně nejatraktivnějším regionem v Ústeckém kraji. V oblasti podpory technického vzdělávání mládeže město pořádá tyto akce: „Technohraní“ – soutěžní den, „RoboShop“ – několikadenní workshop zaměřený na robotiku a informační technologie, „ChemShow“, „Dílny“ a „Stones“, zaměřený na geologii a horninové prostředí. Podporuje se udržitelná mobilita: podpora dopravy MHD, budují se cyklostezky, stojany na kola, např. před budovou magistrátu. Pro ZTP a seniory nad 70 let je provozována a dotována služba „Taxík Maxík“.

Širokou škálou informačních kanálů se snaží magistrát pokrýt i společensky odpovědný přístup k občanům:

 • Úřední dneska v klasické i v elektronické podobě
 • Webové stránky města
 • Mostecké listy (distribuce zdarma do každé domácnosti)
 • Online Mostecké listy
 • Mobilní komunikace IN-CITY
 • Internetové televizní vysílání města Mostu
 • Sociální síť Facebook, You tube, Instagram
 • Vysílání na velkoplošné veřejné obrazovce umístěné na budově magistrátu
 • Elektronická podatelna
 • Datová schránka města Mostu
 • Veřejná projednávání
 • Systém varovných SMS
 • E-úředník na webu pro dotazy občanů
 • Pravidelné ankety na zjištění spokojenosti
 • Spolupráce s veřejně prospěšnými organizacemi
 • V budově magistrátu je umístěna kancelář poradny ČOI a je zde i možnost domluvit si schůzku v obecně prospěšné společnosti NIPI za účelem konzultační činnosti v oblasti bezbariérového užívání staveb