Společensky odpovědná obec Patokryje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

Obec Patokryje  

„Myslím si, že pro obec Patokryje byla přihláška do soutěže velkou výzvou. Je jasné, že se nemůžeme srovnávat s velkými městy a že těžko můžeme konkurovat velkým společnostem. Ale chceme dokázat, že i na malé vesnici se dokážeme postarat o zaměstnance. Do dalšího ročníku se určitě rádi přihlásíme!“

Karel Řehák starosta obce Patokryje

Patokryje je obec, která se nachází v okrese Most v Ústeckém kraji.. Leží asi 5 km východně od centra města Mostu na pravém břehu říčkySrpiny, která spolu se železniční tratí odděluje Patokryje od sousedních Obrnic. Žije zde 449 obyvatel.

Motivace ke společenské odpovědnosti začíná v obci Patokryje na obecním úřadu, zaměstnává převážně občany z řad uchazečů úřadu práce. Ti, kteří se osvědčili, stali se již zaměstnanci na náklady obce, mají zajištěné školení např. na stroje a nářadí, které používají pro svou pracovní činnost.

Co se týče administrativních pracovníků obce, ti jsou vysíláni na školení i semináře jak pro administrativní část pracovní náplně.  Navíc zde nedochází k diskriminaci zaměstnanců! Platové podmínky pro muže a ženy jsou stejné. Rovněž jsou zaměstnávány všechny věkové skupiny a národnostní skupiny, Patokryje vycházejí vstříc svým zaměstnancům zejména flexibilní pracovní dobou.

Starosta se pravidelně zúčastňuje dostupných kursů a seminářů týkající se účetnictví a financí vůbec.

Obec neztrácí zájem ani o své bývalé zaměstnance, ti jsou zváni zdarma na kulturní akce pořádané obcí.

Samozřejmostí je i dodržování Evropské Listiny základních práv, která byla v prosinci 2000 slavnostně vyhlášena na Evropské radě v Nice.

V otázce životného prostředí se obec Patokryje zaměřuje hlavně na třídění odpadu, zde dosahuje dobrých výsledků. Dalším přínosem je elektronické ovládání lamp veřejného osvětlení obci, výměna úsporných žárovek za žárovky LED, které mají poloviční spotřebu. Zateplení všech budov ve vlastnictví obce (kromě jedné), v budovách došlo též k výměně oken a dveří. Asi největší počin pro ochranu životního prostředí je vybudování splaškové kanalizace, na tu obec získala finanční prostředky z Ministerstva zemědělství ČR a od Ústeckého kraje.

Obec má svoji obecní četu zabývající se údržbou obce. Vedení udržuje dlouhodobě dobré vztahy s obyvateli.

Obec Patokryje získala tato ocenění:

  • Čestného uznání za revitalizaci rybníka
  • Diplom na výstavbu Technického zázemí obce
  • Čestné uznání za komunikační propojení časti obce
  • Diplom za květinovou výzdobu obce

Tato ocenění byla obci udělena v krajských kolech Vesnice roku v několika posledních letech.