Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě prostřednictvím společenské odpovědnosti pomáhá občanům

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě

„Naši práci a přístup stavíme na čtyřech základních diakonických hodnotách, kterými jsou společenství, milosrdenství, fortelnost a naděje. Chceme být nejen dobrým zaměstnavatelem pro naše zaměstnance, ale i profesionálním a lidským přístupem ovlivňovat naše okolí a pomáhat lidem, kteří se na nás s důvěrou obrátí“, uvádí Markéta Strížová, ředitelka střediska.

 

Organizace je poskytovatelem sociálních služeb v Mostě. Uvědomuje si náročnou práci svých zaměstnanců, a proto jim věnuje péči v podobě pravidelných měsíčních supervizních rozhovorů, čtvrtletních setkání se všemi zaměstnanci (tzv. střediskových intervizích), dotazníků spokojenosti a každé pondělí konzultačních hodin paní ředitelky pro zaměstnance a jejich potřeby a problémy. Týmy pracovníků se společně podílejí na tvorbě aktualizací vnitřních předpisů a systému hodnocení pracovníků. Jednou za 6 měsíců může každý zaměstnanec čerpat studijní volno pro svůj profesní růst a má zpracovaný vlastní roční individuální plán rozvoje (IPR). Povinnost se dále vzdělávat je zakotvena přímo v pracovní smlouvě. Občanská poradna jako jedna ze služeb obdržela akreditaci v oblasti poskytování oddlužení a Dobrovolnické centrum má manažerskou akreditaci, díky které propaguje a rozvíjí dobrovolnictví na Mostecku. Diakonie Most svým zaměstnancům nabízí benefity v podobě levnějších telefonních paušálů, karet CASHBACK, bonusové dovolené za odpracovaná léta (vždy po odpracování  pěti let) a možnosti čerpat jednou za čtvrtletí home office.

V současně době uvažuje organizace o zavedení flexibilní pracovní doby, z důvodů zavádění nových služeb, které vyžadují například práci o víkendech.