Sedmikráska Žatec se věnuje zdravým i handicapovaným dětem

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Sedmikráska Žatec, z. s. je nezisková organizace, která 1. 10. 2008 otevřela historicky první mateřské centrum v Žatci.  Je členem Sítě mateřských center, držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině, Místo přátelské kojícím matkám, čestné uznání „Cena Ústeckého kraje za společenskou zodpovědnost“, je členem pracovních skupin KP Města Žatec. Cílem spolku je upevňování hodnot rodiny, upevňování mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, posilování vztahu rodič-dítě. Vytváření podmínek pro včasný návrat žen na trh práce, pomáhají při začleňování zdravých i sociálně handicapovaných dětí do běžného života dětské komunity. Podporují právní ochranu rodiny, mateřství, uplatňování rovných příležitostí.

Nabízejí příjemný prostor pro trávení společných chvil rodin s dětmi. Dále pak volnočasové aktivity pro děti s rodiči nebo pouze pro rodiče a pro děti.

Pro širokou veřejnost pořádáme:

  • besedy
  • výlety
  • kurzy
  • akce pod širým nebem.

Mateřské centrum je atraktivní prostor pro celou rodinu, naleznete zde volnou hernu pro aktivní trávení volného času, probíhají zde kulturní a společenské akce, vzdělávací programy na podporu péče o dítě, vztahy, zdraví, finance, slaďování rodinného a pracovního života, pohybové, výtvarné a hudební aktivity pro děti, dospělé a seniory, pobyty pro rodiče s dětmi, příměstské tábory, nabízí prostor pro sdílení a to napříč generacemi.

Spokojenost zaměstnanců je na prvním místě, jelikož pracují v neziskovém provozu, kde je hlavním předmětem činnost – služby pro rodiny s dětmi. Všichni zaměstnanci se podílejí na probíhajících aktivitách, čerpá se při sestavování plánů aktivit z jejich námětů a připomínek.

Svým zaměstnancům poskytují nefinanční benefity:

  • supervize
  • sick day
  • flexibilní pracovní doba
  • domluva – péče o dítě, péče o osobu blízkou
  • možnost práce z domova, jiné možné náhrady

Dále mají zaměstnanci možnost vzdělávání se v dané činnosti – odborné kurzy, semináře a konference.

Pro organizaci je důležitá i otázka ochrany životního prostředí zde realizovala zajištění energeticky šetrnějšího osvětlení, ekonomičtější výběr dodavatelů energie. Zapojují děti do organizace ekologických soutěží a jiných ekologických aktivit, především ve spolupráci se střední školou – OA a SŠOZE – ekologickou, projekty Den vody, Den země, Den strom, preventivní programy MP.  Z 85 % nakupují výrobky šetrné k přírodě.