Společnost Blanco Czechia, s.r.o. garantuje ve své budoucí činnosti realizaci společensky odpovědných aktivit

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Společnost Blanco Czechia, s.r.o. garantuje ve své budoucí činnosti realizaci společensky odpovědných aktivit. Vzhledem k fázi rozbíhání společnosti v České republice (na Průmyslové zóně Joseph na Mostecku) prozatím tato společnost koncept CSR neralizuje. Nicméně do budoucnosti chce spolupracovat se školami. Jejich mateřská společnost v Německu se spoluprací se školami hojně věnuje, má zřízené vlastní vzdělávací středisko (díky možnosti duálního vzdělávání).

V rámci budoucí činnosti chce být společnost dobrým zaměstnavatelem, sousedem a výrobcem kvalitních výrobků. Deklaruje, že se bude starat o své zaměstnance, zapojovat je do rozhodovacích procesů, zjišťovat jejich spokojenost, bude dbát na jejich zdraví i bezpečnost.