Rok 2019

Usnesení z 94. jednání Předsednictva a Sněmu ze dne 21. 2. 2019

Usnesení z 95. jednání Předsednictva ze dne 11.4.2019

Usnesení z 96. jednání Předsednictva ze dne 13.6.2019

Usnesení z 97. jednání Předsednictva ze dne 19.9.2019

Usnesení z 98. jednání Předsednictva ze dne 12.12.2019