Také výzkumné organizace v našem regionu se chovají společensky odpovědně – mezi nimi i UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.)

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE) je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vykonávat vědecko-výzkumnou činnost, poskytovat podporu chemickému průmyslu a přispět ke zlepšení výuky technických oborů.

V souladu se svým posláním se centrum zaměřuje na spolupráci se studenty vysokých a středních škol chemického zaměření nejen v regionu, ale i mimo něj. Zástupci společnosti se setkávají se zástupci regionu na úrovni obcí i kraje. Spolupracují s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, Hospodářskými komorami, Svazem průmyslu a dopravy ČR, inovačními centry a dalšími organizacemi.

Vedení společnosti praktikuje otevřený přístup ke svým zaměstnancům – zaměstnanci se mohou kdykoliv obrátit na jakéhokoliv vedoucího pracovníka včetně generálního ředitele. Ve firmě je preferován přístup osobního jednání. Taktéž motivuje zaměstnance, aby se zapojili do „Dobrovolnického dne“ či „Sbírky splněných přání“, která podporuje regionální dětské domovy, domovy pro seniory či občanská sdružení pomáhající osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

UniCRE se např. podílí na vývoji biopaliv, která pomáhají snižovat emise CO2, nepoškozují motory automobilů nezpůsobují jejich korozi) a zejména jsou vyráběna z odpadních surovin, které nekonkurují potravinářskému průmyslu (odpady ze zemědělství a zdřevozpracujícího průmyslu). UniCRE přitom spolupracuje na navržení takové technologie výroby, která bude efektivní i v malých továrnách, které mohou být umístěny blízko místům vzniku zmíněných odpadů. Ústepěch navržené technologie, případně pouhé know-how vzniklé při řešení projektu může významně ovlivnit budoucí automobilismus a jeho vliv na životní prostředí.

Podobný efekt má zapojení UniCRE do rozvoje vodíkové ekonomiky, opět zejmnéna s ohledem na utomobilovou dopravu

V UniCRE jsou přesvědčeni, že každá firma, která chce být dlouhodobě úspěšná, musí být společensky odpovědná. Nechtějí dosahovat krátkodobých úspěchů na úkor budoucnosti.

„Intenzivně se soustředíme na vzdělávání nastupující generace. Jen v loňském školním roce (2018-2019) jsme zajistili exkurzi pro 520 studentů z dvaceti základních a středních škol. Dáváme prostor studentům rozvíjet své znalosti a zkušenosti přímo v praxi a současně získat finanční prostředky v rámci krátkodobých i dlouhodobých studentských brigád. Řada z nich u nás zpracovává své studentské práce a ti pokročilí u nás při studiu pracují a přímo se tak podílí na vědeckých projektech,“ vypočítává Josef Šimek, místopředseda představenstva a ředitel úseku výzkumu UniCRE, a dodává: „V oblasti výzkumu se zaměřujeme na snižování emisí CO2 nebo na zpracování a další využití plastového odpadu. Snažíme se ekologické povědomí rozšiřovat i na popularizačních akcích pro širokou veřejnost. Soustředíme se při tom na své sousedy v Ústeckém kraji.“