Nadační fond Veroniky Kašákové vede děti z dětských domovů ke smyslupnému žití i společensky odpovědnému chování

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Nadační fond Veroniky Kašákové realizuje společenskou odpovědnost již z podstaty svého zaměření. Snaží se ale dát své činnosti přidanou hodnotu, a to co dělá, dělá na 1 000 % a srdcem.

Realizuje program RESTART

„Dítě z dětského domova ztrácí domov dvakrát!“

Při první návštěvě v dětských domovech s projektem Nový start se pracovníci nadačního fondu dostávají do situací, kdy cítí, že jednodenní návštěva ovlivní jen povrchové záležitosti a nestačí. Proto se rozhodli být dětem a mladým lidem ještě blíž prostřednictvím průvodců. A tak vznikl projekt RESTART.

Vizí fondu je, aby každý mladý člověk, který opouští brány dětského domova, měl možnost před odchodech navázat individuální lidský vztah, který bude pokračovat i po odchodu z dětského domova. Budují tedy lidský vztah, který vzniká už v dětském domově, ale pokračuje i po jeho opuštění.  Každý mladý člověk, který projeví zájem, získá svého průvodce, se kterým se setkává minimálně rok před odchodem z dětského domova, aby mohl vzniknout láskyplný vztah založený na důvěře. Ještě v dětském domově si stanoví individuální plán, na kterém budou 2x měsíčně společně pracovat např. dokončené vzdělání, výběr vhodného zaměstnání, finanční hospodaření, bydlení, kvalitní vztahy, plnění povinností vůči státu.  Po odchodu z dětského domova se společně setkávají až do naplnění tohoto plánu, a především do stabilizování životní situace mladého člověka.

Co je v životě důležitější než pocit, že nejste na světě úplně sami? Že se máte na koho spolehnout a obrátit?

To je to, co chce Nadační fond Veroniky Kašákové těmto mladým lidem předat:

  • pocit bezpečí, lidský vztah, radu, podporu, individualitu a důvěru.

Průvodce není náhodný člověk z davu. Je to školený mentor, který prošel psychickou způsobilostí a jednou měsíčně dochází na profesionální supervizi. Jeho posláním je předat dětem a mladým lidem co nejvíce zkušeností do běžného života.

Nenechávejme je na cestě životem samotné!

Fond se podílí na dalších aktivitách např. v podobě čistění Šibeníku za podpory Města Mostu apod. Dále vedou děti ke třídění odpadů a také jak se dá s odpadem dále naložit. V soutěži  Global Fotbal Cup získali cenu za ekologický dres, který byl vytvořen z ekologických materiálů a lichých ponožek.