Přihlaste se do soutěže CSR

18. 5. Most – Do minulých ročníků se zapojila společnost Severočeské doly a.s. Její pohled na společenskou odpovědnost je následující:

„Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost přinesla společnosti Severočeské doly nové poznatky o konceptu CSR a motivaci k tomu se ještě více v této oblasti zlepšovat. Koncept společenské odpovědnosti stojí v popředí pozornosti v celé skupině Severočeské doly a je vnímán jako klíč k dlouhodobému úspěchu. Již řadu let usilujeme o dodržování principů konceptu CSR nejen v environmentální oblasti, ale také v oblasti ekonomické a sociální. Pomoc při naplňování společenské odpovědnosti umožňujeme také naším zaměstnancům a to v rámci firemního dobrovolnictví, které jsme začátkem roku 2017 zavedli do naší firemní kultury“, sdělil Ing. Otakar Vomasta, specialista komunikace Severočeských dolů a.s.

Potřebné formuláře a přihlášky jsou k dispozici na www.hsr-uk.cz/rubrika/soouk/.Pro přihlášení do soutěže stačí doručit podle pokynů přihlášku včetně dotazníku e-mailem na adresu kovarikova@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most a to do 20. 6. 2017.

firemní dobrovolnictví firemni dobrovolnictvi2