Proběhl Výkonný výbor HSR-ÚK

Dnes proběhl Výkonný výbor HSR-ÚK, na kterém se projednávaly priority pro rok 2017, příprava krajských tripartit, informace ke Strategii hospodářské restrukturalizace a Podnikatelskému fóru Ústeckého kraje 2017 a také problematika exekucí.

 

3