Město Louny realizuje mnoho aktivit společenské odpovědnosti

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Město Louny je velmi aktivní ve všech pilířích společenské – environmentální, ekonomické i sociální.

Při realizaci veřejných zakázek se Město Louny řídí vlastními Pravidly Rady města Loun „o zadávání veřejných zakázek města Loun“ (Pravidla). Tato pravidla podrobně upravují postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (VZMR). Zakázky jsou dle výše předpokládané hodnoty rozděleny do III. kategorií s konkrétními podmínkami stanovujícími např. co má obsahovat zadávací dokumentace, obchodní podmínky, jak budou zakázky zveřejňovány, jaká je oznamovací povinnost ve vztahu k radě města apod. Pravidla rovněž zahrnují i zakázky, které je nutné zadávat podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (ZZVZ) (tzv. IV. kategorie), kde je postupováno dle tohoto zákona vč. některých doplňujících ustanovení navazujících na Pravidla.

Informace o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány prostřednictvím redakčního systému pro města a obce vismo Online. Město Louny má dále založen Profil zadavatele prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. V rámci Pravidel dále u VZMR (u zakázek dle ZZVZ dle tohoto zákona) je obesílán určitý počet dodavatelů, u kterých je zřejmé, že jsou schopni plnit veřejnou zakázku (většinou nejméně 5).

Město Louny v rámci podpory odpovědného přístupu k životnímu prostředí, environmentálnímu myšlení a výchovy dětí realizovalo již 6x ve spolupráci s Ekocentrem Dymnivka projekty zaměřené na posílení zájmu o kvalitu svého života v přímé návaznosti na zdravý životní styl a tím i stav přírody, o navazování vztahů s lidmi, odpovědnosti, posílení vazby na místo, kde žiji, zájem o ně a o jeho vylepšování. Dále také motivace pedagogů využívat toto vše ve výuce a práci s dětmi. Projekty jsou určeny dětem z mateřských škol, žákům 1.–5. tříd základních škol společně s pedagogickým dozorem a studenty OA a SOŠ Lounska, kteří v projektu spolupracují jako organizátoři. Zaměstnanci mají možnost využit elektrokolo v rámci nutných pochůzek.

Město Louny podporuje třídění odpadů a pro jeho realizaci uskutečnilo např.:

 • pro občany města Loun byly již podruhé rozdávány zdarma sady tašek na tříděný odpad
 • pořádání pravidelných sběrových sobot objemného odpadu (zpravidla 1x měsíčně), osoby starší 70 let mají možnost využít odvozu objemného odpadu přímo z domova
 • pořádání sběrových sobot biologicky rozložitelného odpadu
 • v září letošního roku byly nově rozmístěny kontejnery na kovový odpad

Město Louny využívá širokou škálu informačních kanálů k informování veřejnosti:

 • Úřední dneska v klasické i v elektronické podobě
 • Webové stránky města s možností zaslání podnětů prostřednictvím Dotazy a odpovědi. Dále vytvořena sekce pro občany „Jak, kde a co vyřídíte“ – životní situace. Dozvíte se v nich, jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Tematicky rozdělené situace obsahují body, ve kterých najdete postup řešení.
 • Sociální síť Facebook, Youtube, Twitter a Instagram
 • Online internetové vysílání z jednání zastupitelstva města Loun
 • Lounský kulturní a sportovní měsíčník, který poskytuje všeobecný měsíční přehled veškerých kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných v Lounech a okolí. Dostupný v tištěné formě v MIC, Kině Svět, na sekretariátě radnice, Městské knihovně, Vrchlického divadle a online
 • Veřejná projednávání s občany prostřednictvím veřejného zasedání nebo veřejných setkání
 • Zavedení aplikace Mobilní rozhlas – Zlepšeme Česko. Aplikace slouží občanům města k nahlášení podnětů nebo zaslání pochval.
 • Zavedení aplikace Smart4city, která slouží k jednoduchému a snadnému placení parkovného v Lounech.
 • „Pojízdný úřad“ – služba pro občany města Loun starší 70 let, která je zajišťována prostřednictvím správního odboru k vyřízení úředních záležitostí (ověřování podpisů a listin, žádosti o vydání OP, cestovního pasu, apod.)
 • Časopis ZLoun – Louny mají svoji tiskovinu poprvé po 25 letech. Prozatím vyšlo v červnu 2019 nulté číslo, další číslo je plánováno na leden 2020.
 • Každoroční realizace společenských akcí: Letní lounské vábení, Ples města Loun, Lounský advent atd.