Město Litoměřice na svém úřadě provozuje TICHOU LINKU, tedy překlad do znakového jazyka

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Město Litoměřice ve svém městě i na a městském úřadě vytváří podmínky pro každého člověka, který si bude vědom toho, že je s ním počítáno, že o něm víme, a že je pro nás opravdu důležitý.

Město realizuje Místní agendu udržitelného rozvoje (MA21), kde patří mezi přední realizátory v České republice. Zároveň je předsednickým městem Národní sítě Zdravých měst České republiky.

Podařilo se mu společně uvést do života řadu projektů: Prorodinné dny – s dětmi na úřad. Město Litoměřice nabízí pro své zaměstnance, a zejména jejich děti přívětivou službu prorodinných dnů, které mají za cíl „vykrýt dny v době okolo svátků (Vánoc, Velikonoc, prázdnin), ve kterých mají úřady ještě otevřeno, ale školy a školky mají již prázdniny.

Tichá linka – pracují na vytváření bezbariérového úřadu. Tlumočení do znakového a ze znakového jazyka v rámci celého úřadu. Tlumočení probíhá na celém úřadě, a to ve všech jeho budovách, skupina zaměstnanců se také vzdělává ve znakovém jazyku. Zde město intensivně spolupracuje s organizací Tichý svět.

Seniorské obálky, které pomáhají. Projekt realizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Město Litoměřice, jako první město v Ústeckém kraji, nabídlo tuto službu pro samostatně žijící seniory. Tento mimořádný projekt má pomoc záchranářům v péči o seniory v nepříznivé situaci. Obálku s vyplněnou I.C.E. kartou (v překladu slovo „In Case of Emergency“, tedy „v mimořádném případě nebo případě nouze“) senioři umísťují na vnitřní stranu dveří od bytu nebo na lednici.

Setkání s podnikateli. Jedná se o setkání, kterého se účastní tajemník úřadu, vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Vytvořili jsme samostatnou záložku pro podnikatele na webových stránkách města („Podnikatel“), kde jsou rychlé odkazy na všechny ukládané a zveřejňované dokumenty vč. rychlého hledání v životních situacích „Potřebuji si vyřídit pro podnikatele, vyhlášky města atd. Mezi společné projekty patří i „Srdcař Litoměřic“. Ocenění pro podnikatele, kteří dělají něco navíc a pomáhají rozvíjet život místní komunity či spolupracují s neziskovými organizacemi.

„Projektů, které realizujeme, je mnoho, stačí se podívat na webové stránky či do mobilního rozhlasu, na facebook města nebo se začíst do Radničního zpravodaje,“ říká tajemník měta Milan Čigáš.