Insion s.r.o. podporuje sportovní aktivity, vzdělávání a profesní růst mladých lidí

OHLÉDNUTÍ ZA 7. ROČNÍKEM CENY HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST:

Firma Insion s.r.o. ve své komunitě aktivně přispívá k rozvoji a zlepšování života lidí. Podporuje nejen sportovní aktivity, ale i vzdělávání a profesní růst mladých lidí. Poskytuje finanční podporu a materiální zázemí dětské skupině Planetka Uffo a Tenisovému klubu Most. Dlouhodobě spolupracuje se střední školou Educhem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Umožňuje studentům praxe ve firmě a pořádá odborné přednášky. V minulosti společnost podporovala MŠ Cáchovna.

Odborný růst zaměstnanců zajišťuje firma prostřednictvím on-line kurzů a školení. Také podporuje tvorbu 3D modelů k rozšíření možností a uplatnění zaměstnanců.

Kvalitu dodávaných služeb a realizací prokazuje nezávislými audity, což posiluje věrohodnost a důvěru klientů.

Insion s.r.o. se aktivně zapojuje do ochrany životního prostředí. Vedle třídění odpadů se zaměřuje na zefektivňování procesů a snižování energetické náročnosti s cílem zvýšit efektivitu procesů. V sídle firmy využívá inteligentní elektroinstalace typu Smart Office, která přináší úsporu energií a zajišťuje zdravé a komfortní prostředí (centrálně řízená vzduchotechnika, rolety, topení, zásuvky i světla).

Motivací firmy k realizaci aktivit společenské odpovědnosti je princip „flow energie“, kdy firma nejen přijímá, ale i dává zpět, a také příležitost aktivně přispět k rozvoji komunity.