ESOZ se zaměřuje na mnoho oblastí v rámci společenské odpovědnosti

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace (dále jen ESOZ) čítá až 1090 žáků a 189 zaměstnanců. Škola poskytuje služby v oblasti výchovy a vzdělávání, ubytování a stravování.

ESOZ se zaměřuje na mnoho oblastí v rámci společenské odpovědnosti (CSR). Podporuje osobnostní rozvoj mladých lidí a upevňuje jejich vztah k regionu, pořádá aktivity pro veřejnost, školy a jiné subjekty,  motivuje firmy k participaci na odborném vzdělávání. Ukázkovým příkladem podpory mladých lidí je zapojení školy do vzdělávacího programu DofE, který připravuje žáky na výzvy moderního světa. Do programu se zapojilo 180 mladých lidí, a jednomu z nich se dokonce podařilo dostat na tak vysokou úroveň, aby převzal zlaté oceněné z rukou britského velvyslance. Škola se účastní charitativní a osvětové činnosti v rámci rozličných akcí, jako například Den proti rakovině, Světluška, hromadné darovnání krve, Modrý den (porozumění autismu), Fialový den (povědomí o epilepsii), Ponožkový den (Downův syndrom) aj. Avšak odborné vzdělávání je na prvním místě, proto ESOZ vynakládá značné úsilí, aby zapojilo co nejvíce odborníků z praxe do výuky. Tak může škola participovat na definování potřeb regionu a následně je implementovala do vzdělávání.

I v sociální oblasti se ESOZ snaží být odpovědným a slušným zaměstnavatelem, proto se zaměřuje na zvýšení spokojenosti svých pracovníků různými cestami, jak poskytnutím nefinančních benefitů, zajištěním odborného růstu, vyváženého osobního a pracovního života, tak i v neposlední řadě poskytnutím finančních benefitů. Pro zjištění spokojenosti a získání zpětné vazby je prováděho hodnocení zaměstnanců, prostor je také poskytnut na poradách vedení škol, pedagogických radách a samozřejmostí je také možnost kdykoliv kontaktovat svého nadřízeného/ředitelku školy.

Paralelně těmto všem činnostem realizuje ESOZ také aktivity týkající se ochrany životního prostředí, protože enviromentální vzdělávání se nejlépe vštěpuje do mysli a chování žáků a zaměstnanců cestou osobního příkladu. ESOZ usiluje o ekologizaci provozu školy, účastní se programu „Recyklohraní“, v rámci kterého se věnují třídění elektroodpadu, bateií, mobilních telefonů, reciklaci zářivek a tonerů. Detailně sleduje a vyhodnocuje spotřebu energií. Probíhá postupná elektronizace dokumentů a veškerá komunikace s partnery se odehrává primárně elektronickou cestou.

ESOZ si také velmi zakládá na poctivém a odpovědném podnikání. Důkazem toho jsou ocenění a certifikáty, které ESOZ získala za různé aktivity, projekty a činnost (např. Škola doporučená zaměstnavateli, ISO 9001:2015, Národní cena kvality České republiky a mnoho dalších).