B3 Technology s.r.o. spolupracuje se studenty, které pomáhá připravit na reálnou praxi v jejich budoucím životě

Posláním B3 Technology s.r.o. je rozvíjet IT řešení pro realitní kanceláře prostřednictvím budování synergie, fundamentu a internetových projektů. Jejich konání je zaměřeno na potřeby realitní kanceláře v celé komplexnosti. Smyslem celého snažení je posunout IT vertikálu v realitním sektoru na takovou úroveň, která je ve vyspělejších zemích standardem. Ctí myšlenku, že realitní makléř by neměl být IT odborník, ale profesionální prodejce nemovitostí.

Společnost spolupracuje se středními školami na bázi vzdělávání studentů třetích a čtvrtých ročníků v oborech programování s následným uplatněním na trhu práce. V návaznosti na vývoj studentů připravila společnost B3 AKADEMII zaměřenou přímo pro studenty středních a vysokých škol technických, zaměřených na programování a vývoj. Ve spolupráci s týmem programátorů vyvinuli unikátní vzdělávací systém, kde se studenti naučí např. nejmodernější technologie.

Každá zaměstnanec má možnost vybrat si jeden až dva kurzy ročně, který prohlubuje jeho znalosti v dané oblasti. Zaměstnancům společnost poskytuje hned několik nefinančních benefitů jako jsou sick-days, částečný home-office, zkrácená pracovní doba při stejné mzdě či půlení dnů na dovolenou.

Průzkum spokojenosti klientů probíhá formou mailingu, kde stížnost řeší okamžitě telemarketingové oddělení. Pečují o zákazníky formou několika měsíční zkušební doby zdarma a ctí systém    WIN-WIN, kdy při uzavření obchodu musí být obě strany spokojené.

B3 Technology s.r.o. nezapomíná ani na environmentální odpovědnost. Společnost třídí odpad, sází stromky pro další generace a využívají vermikompostér s žížalami.

Společnost má do budoucna v plánu založit sociální podnik v marketingu, kdy OZP s fyzickým hendikepem může ve 21. století pracovat z domova a nemusí nikam docházet.