Lovochemie vidí jako hlavní motivaci pro realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti v podpoře regionu

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Lovochemie, a.s. je největším výrobcem hnojiv v České republice a svým výrobním programem výrazně přispívá k rozvoji českého zemědělství.

Hlavní motivací pro realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti je podpora regionu, podpora zaměstnanců Lovochemie a jejich rodinných příslušníků z blízkého regionu. Cílem je rozvoj regionu, otevřenost společnosti, potlačení chemofobie, zvýšení zájmu o obor chemie jako perspektivního a široce uplatnitelného odborného zaměření na trh práce.

Finančně a materiálně podporují 4 partnerské školy. Na těchto školách mají stipendijní program. V rámci spolupráce s vysokými školami nabízejí kromě stáží možnost zpracování bakalářských a diplomových prací.

Pro své zaměstnance mají plány odborného, jazykového a soft skills vzdělávání (soft skills jsou tzv. měkké lidské dovednosti v oblasti chování), mimo zákonná školení:

  • Rozvojový program pro perspektivní a klíčové zaměstnance;
  • Program pro personální náhrady;
  • Program pro garanty odborných praxí;
  • Program školení mistrů a vedoucích pracovníků;
  • Jazyková výuka v sídle společnosti.

V rámci dopadů propouštění je výše odstupného pro zaměstnance určena podle odpracovaných let na základě ustanovení Kolektivní smlouvy.

Pro vyvážení osobního a pracovního života svých zaměstnanců je zavedena možnost zkráceného pracovního úvazku, pružný začátek pracovní doby,  home office až 2x týdně dle programu podpory mobility. V partnerských obcích jsou zajištěna školková místa.

Transparentnost je zajištěna díky výroční zprávě a účetní uzávěrce, oba dokumenty jsou každoročně publikovány na internetových stránkách. Za zmínku stojí také Zelená zpráva společnosti – zpráva o ochraně životního prostředí.

Základním cílem společnosti je dodávat výrobky a poskytovat služby tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům zákazníků. Proto se snaží porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, např. dříve preferovaná hnojiva se sírou jsou v současnosti nahrazena hnojivy s humáty.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.