Výzkumně-vzdělávací platforma se zaměřila na potenciál příštího programovacího období

Zdroj obrázku: https://ivyzkumy.cz/provyzkum

Mezi členy Výzkumně-vzdělávací platformy patří univerzity a výzkumné organizace sídlící či realizující činnost v našem regionu. Jsme rádi, že se zástupci těchto institucí schází (osobně či on-line) u jednoho stolu a diskutují spolu problémy a výzvy, kterému náš region čelí.

Na jednání Výzkumně-vzdělávací platformy, které jednala on-line 21. října byl zajištěn přenos informací z Vodíkové platformy, neboť vodík a výzkum s ním spojený má velký potenciál pro náš kraj. Následovaly informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Technologické agentury ČR. Taktéž byly představeno hledání vizí pro Ústecký kraj v oblasti VaV v rámci projektu TRACER z úst zástupce České zemědělské univerzity atd.

Zazněly informace o připravovaném novém programovém období, nastavení operačních programů – OP JAK, veřejných soutěží TA ČR. Diskutován byl také připravovaný Fond spravedlivé transformace či Modernizační fond.