VVV MOST spol. s r.o. jako ekologicky zaměřená firma!

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

VVV MOST spol. s r.o. 

Společenskou odpovědnost firma považuje za normu slušného chování v jakémkoli prostředí, při vlivu společnosti na její okolí tento fakt platí také.

Díky společenské odpovědnosti mají spokojené zaměstnance a tím také stabilní kolektiv svých zaměstnanců, což garantuje dobrý chod firmy a významně ovlivňuje celkovou ekonomickou stabilitu společnosti.

Svým zaměstnancům nabízejí nefinanční benefity:

·         Týden dovolené navíc

·         Možnost využití služebního automobilu k soukromým účelům

·         Možnost pracovat z domova, flexibilní pracovní dobu u THP zaměstnanců či zkráceného pracovního úvazku

·         Prostřednictvím sociálního fondu pak kromě příspěvku na dovolenou a na životní a důchodové pojištění umožňují zaměstnancům zvýhodněné nebo bezplatné návštěvy kulturních akcí, sportovních a relaxačních center.

Spolupracují se středními školami a studentům poskytují možnost vykonávat praxi ve firmě. Vysokoškolským studentům umožňují psát bakalářské či diplomové práce přímo ve firmě, kde jim jsou poskytnuty veškeré potřebné informace.

 

Společnost dlouhodobě podporuje v kulturní oblasti Docela velké divadlo v Litvínově, příležitostně podporují další kulturní zařízení, školy a školky. Dále také sportovní oddíly, kluby.

 

Odpovědný přístup k zákazníkům shledávají zejména ve vysoké kvalitě poskytovaného zboží a služeb, o čemž jako zpětná vazba svědčí především dlouhodobá spolupráce odběrateli i dodavateli.

Při výběrů dodavatelů zohledňují více kritérií. Vybírají ověřené dodavatele zejména na základě dobrých referencí, kladou důraz na hospodárnou cenu výrobku, kvalitu surovin, vliv výrobků na životní prostředí.

V rámci ochrany životního prostředí třídí odpad, průběžně obměňují stroje a technologické zařízení za moderní ekologičtější stroje a zařízení, obměna vozového parku společnosti, nákup výrobků a komponentů, jejichž výroba se snaží eliminovat negativní dopady na životní prostředí, snížení energetické náročnosti budov. Nakupují papírové a kancelářské potřeby z recyklovaných materiál, dbají o využití nepoužitých či použitých komponentů výroby (např. dopravní pásy) v dalších oborech (není tedy nutná likvidace velkého množství odpadního materiálu).