Subjekty v regionu spolupracují ve prospěch rozvoje Ústeckého kraje

Sněm HSR-Úk dnes slavnostně schválil rozšíření a posílení regionální partnerství o Ústecký kraj, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Českomoravskou konfederaci odborových svazů. Spolupráce všech  těchto subjektů spolu se sociálními a hospodářskými radami všech okresů pod hlavičkou HSR-ÚK má za cíl zlepšení postavení a image našeho regionu, získání specifické podpory pro kraj a hájení zájmů občanů, kteří zde žijí.

Předsedkyní HSR-ÚK je nadále Gabriela Nekolová