Rok 2020

Usnesení z 99. jednání Předsednictva – březen 2020 – Per Rollam

Usnesení z jednání Sněmu – březen 2020 – Per Rollam

Usnesení ze 100. jednání Předsednictva ze dne 18. 6. 2020

Unesení ze 101. jednání Předsednictva ze dne 17. 9. 2020 – on-line jednání – schválení usnesení Per Rollam

Usnesení ze 102. jednání Předsednictva ze dne 10. 12. 2020 – on-line jednání – schválení usnesení Per Rollam