Krajská tripartita jednala on-line o tématech důležitých pro rozvoj Ústeckého regionu

Dnešní jednání krajské tripartity proběhlo on-line formou. Jsme rádi, za hojnou účast všech členů v rámci tripartitního složení, které je pro nás zásadní.

Byla diskutována témata jako je restrukturalizace regionu, transformace našeho kraje, realizace platforem zaměřených na výzkum a vývoj, vodík, vodu atd.