Rok 2017

Usnesení z 83. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 16. 2. 2017

Usnesení z 84. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 10. 4. 2017

Usnesení z 85. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 23. 5. 2017

Usnesení z 86. jednání Předsednictva a Sněmu HSR-ÚK ze dne 22. 6.2017

Usnesení z 87. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 19. 9.2017

Usnesení z 88. jednání Předsednictva HSR-ÚK ze dne 5. 12. 2018