Předsednictvo HSR-ÚK

Krajská tripartita dnes projednala konkrétní aktivity a podporu do našeho kraje, včetně finančních prostředků na vzdělávání, výzkumné týmy, zdravotnictví, silnice a pro nás všechny mnoho dalších palčivých témat, se kterými se potýkáme každý den. Opatření pro zlepšení situace našeho regionu jsou plánována v rámci projektu Restart, jež se zaměřuje na obnovení prosperity a konkurenceschopnosti strukturálně postižených krajů.
Zároveň byli kooptováni delegovaní zástupci členů HSR-ÚK do orgánu předsednictva.