Reklamní agentura Daniel s.r.o. podporuje společenskou odpovědnost

Reklamní agentura Daniel s.r.o.  

Firma kromě své obvyklé činnosti vydává kulturní magazín Tipko pro podporu komunitního života a malého podnikání v Mostě, sponzoruje pěvecký klub Klavis Cordium a spolupracuje s Grafickou střední školou v Litvínově-Hamru.

Svým zaměstnancům poskytují pružnou pracovní dobu, pravidelné teambuildingy, pravidelná školení v daném oboru, prostor pro vlastní invenci a kategorizaci zaměření (grafické programy, metody lepení, metody signmaking), podpora vzdělávání např. dokončení vysoké školy při práci.

 

Na ochranu životního prostředí jsou všichni zaměstnanci proškolení pro danou část své práce. Třídění odpadu je pro agenturu základ, odpad sami odváží na sběrná místa.

Využívají co nejúspornější energetická zařízení v rámci možnosti, šetří vodu a nevyužívají klimatizace. Zbytkové materiály využívají pro vlastní činnost, nebo věnují do mateřských škol.

Pro běžný tisk používají recyklovaný papír. Nakupují nové, šetrné technologie, využívají druhotných surovin a spolupracují s dodavateli, kteří k této oblasti přistupují obdobně.

 

www.agenturadaniel.cz