Město Most soutěžilo o Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost!

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Město Most

Společenská odpovědnost je podporována politickým vedením města i vedením úřadu. Proto byla na úřadě v dubnu 2015 zřízena pracovní skupina pro rovné příležitosti, která je složena ze zaměstnanců odboru kanceláře primátora, tajemníka a oddělení personálních činností. Magistrát chce být příkladem dobré praxe v oblasti CSR pro veřejnost i zaměstnavatele a tím zlepšit kvalitu života všech občanů města Most. Na začátku roku 2017 byli osloveni vedoucí odborů s možností jmenovat zástupce pro firemní kulturu a ti předávají bližší informace ohledně aktivit realizovaných v rámci firemní kultury. Komunikace by měla fungovat obousměrně – zaměstnanci těmto zástupcům mohou klást dotazy a podněty, které budou komunikovány výše.

Benefity poskytované zaměstnancům reflektují jejich požadavky. Benefity jsou průběžně upravovány na základě dotazníkového šetření.

Flexibilní formy práce:

 • Zkrácené pracovní úvazky
 • Pružná pracovní doba
 • Práce z domova
 • Stlačený pracovní týden (týdenní pracovní doba odpracovaná v kratší době. Tím zaměstnanec získá volný den v týdnu navíc)
 • Sdílené pracovní místo
 • Možnost nastavení individuální pracovní doby.

Dále zaměstnanci úřadu mohou čerpat:

 • Neplacené volno nad rámec dovolené
 • Přerušení pracovní doby ze soukromých důvodů
 • Sick days – 3 dny placeného zdravotního a sociální volna
 • Zvýhodněný paušál pro zaměstnance včetně rodinných příslušníků
 • Stravenky
 • Ošatné
 • Realizace společenských akcí (Mikulášská besídka, Vánoční večírek, Dračí lodě)
 • Vnitrofiremní vyhodnocení akcí s drobnými dárky – ocenění dárců krve, krevní plazmy a kostní dřeně, dobrovolníci v soutěži „Do práce na kole/ Do práce pěšky“.

Pro odborný růst svých zaměstnanců je na úřadě připraven roční vzdělávací plán, který je 1x do roka vyhodnocen. Během pracovní doby se mohou zaměstnanci účastnit kurzů sebeobrany, které pro zaměstnance pořádá Městská policie v Mostě. Dlouhodobě je zaměstnancům nabízeno studium cizích jazyků. Zaměstnavatel zajišťuje vzdělávání zaměřené na měkké dovednosti (komunikace, zvládání stresu, jednání s klienty a konfliktní situace, psychohygiena, typologie klientů, písemná komunikace).

Prostory pracovišť na magistrátu jsou bezbariérové, nekuřácké, vybaveny standardním kancelářským vybavením, dostatečným denním osvětlením a dálkovým vytápěním. V recepci je umístěn automatický defibrilátor. Zaměstnavatel přispívá na očkování proti chřipce a proti žloutence typu A. V extrémních teplotách jsou na každém patře umístěny barely s pitnou vodou, také mají zaměstnanci k dispozici větráky.  Během těchto letních měsíců mohou být zaměstnanci uvolněni bez nutnosti náhrady pracovní doby.

Širokou škálou informačních kanálů se snaží magistrát pokrýt odpovědný přístup k občanům:

 • Úřední dneska v klasické i v elektronické podobě
 • Webové stránky města
 • Mostecké listy (distribuce zdarma do každé domácnosti)
 • Online Mostecké listy
 • Mobilní komunikace IN-CITY
 • Internetové televizní vysílání města Mostu
 • Sociální síť Facebook, Youtube, Instagram
 • Vysílání na velkoplošné veřejné obrazovce umístěné na budově magistrátu
 • Elektronická podatelna
 • Datová schránka města Mostu
 • Veřejná projednávání
 • Systém varovných SMS
 • E-úředník na webu pro dotazy občanů
 • Pravidelné ankety na zjištění spokojenosti
 • Spolupráce s veřejně prospěšnými organizacemi
 • Konzultace obecně prospěšné společnosti NIPI za účelem konzultační činnosti v oblasti bezbariérového užívání staveb
 • V budově magistrátu je umístěna kancelář poradny ČOI
 • Realizace společenských akcí: Mostecké slavnosti, Ples města Mostu, Night Run Most atd.

V rámci ochrany životního prostředí organizuje Odbor vnitřní správy sběr papíru a ekologicky šetrně likvidují majetek: vyřazené koberce, nábytek, kopírovací stroje, kalkulačky, psací stroje, lednice. Všechny odbory sbírají víčka z PET lahví pro postižené děti. Užívají velkoobjemová balení, ekologicky šetrný kancelářský papír, recyklované utěrky, repasované tonery v tiskárnách. V rámci možnosti jsou spotřebiče a výpočetní technika obměňovány za modernější a úspornější. Podporují udržitelnou mobilitu: podpora dopravy MHD, budují cyklostezky, stojany na kola před budovou magistrátu.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.