Lidé v exekuci – problém Ústeckého kraje

Jak mohou firmy a neziskové organizace přispět k řešení zadluženosti obyvatel. O tom jednala Gabriela Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí se zástupci AGC Automotive Czech a.s., jedním z největších zaměstnavatelů v kraji.

Setkání proběhlo za účasti personálního ředitele Tomáše Brokeše z AGC Automotive Czech a.s. a Jaromíra Licka, ředitele Sociální agentury. Společnost má kolem 2700 zaměstnanců z Ústeckého kraje. Na 16% těchto zaměstnanců doléhá problematika exekucí a mnoho dalších problémů. Firma tak čelí velké administrativní zátěži, která je s tím spojená. Jedním z jejich cílů je být společensky odpovědnou firmou a proto hledají vhodné řešení, jak svým zaměstnancům efektivně pomoci.

Jeden ze způsobů řešení představili Gabriele Nekolové. Ve spolupráci AGC Automotive Czech a.s. a Sociální agentury vznikla anonymní helplinka na podporu těchto zaměstnanců a jejich rodin. Dle rozsáhlosti problému lze dokonce absolvovat i sérii osobních schůzek s odborným personálem Sociální agentury. „Činnost „help linky“ zároveň chceme dále rozšiřovat, již dnes funguje na této lince i právní poradenství a pomoc se zvládáním stresu, spojeným s těmito krizovými situacemi. V následujícím roce činnost naší „help linky“ dále vylepšíme a doplníme o další funkce. Pro naše zaměstnance je navíc toto poradenství zcela bezplatné, provoz plně hradí AGC Automotive Czech a.s. Klíčové je zároveň vybrat si spolehlivého a profesionálního partnera, jako je pro nás Sociální agentura“ uvedl Tomáš Brokeš

„Vyjednávám řešení, jak pomoci takovým firmám a současně lidem, kteří pracují a své dluhy se snaží hradit. Zkušenosti AGC jsou pro mě cenným zdrojem informací“, dodala Gabriela Nekolová, předsedkyně tripartity. V návaznosti na tuto schůzku chce Gabriela Nekolová v nejbližších dnech osobně navštívit provoz AGC Automotive Czech a.s., která je jedním z velmi kvalitních zaměstnavatelů.

Řešení exekucí Gabriela Nekolová určitě otevře i na Sociálním fóru, na jehož přípravě se intenzivně pracuje. Proběhne 25. 9.2017. Už také budeme znát výherce letošní soutěže Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, kterou HSR-ÚK pořádá ve spolupráci s Ústeckým krajem společně s Radou kvality.

 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.