4. PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE STREAMOVALO VE STYLU 4.0 PO OBA DNY

4.6. 2018 Ústí nad Labem – Právě probíhá 4. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2018. Na půdě krajské metropole, města Ústí nad Labem, zahájil hejtman Oldřich Bubeníček, který v úvodu ocenil dobrou tradici této akce a reprezentativní složení přednášejících.

Pořadatelem akce je již počtvrté Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. „Loňský ročník byl ve znamení technologií, které jsou šancí pro restart Ústeckého kraje, a já s potěšením můžu říci, že letos koncepčně navazujeme tématem, kterým je REGION 4.0,“ sdělila v úvodu Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

„Je nutné se zamyslet nad příležitostmi a hrozbami blížící se průmyslové revoluce v kontextu Ústeckého kraje. Stále modernější digitalizace se projevuje ve všech směrech. Proto jsou pro návštěvníky přichystány tematické bloky, aby si každý mohl vybrat právě to své zaměření. Chceme region co nejlépe připravit a posílit tak jeho konkurenceschopnost. O to se snažíme například i dotacemi pro začínající podnikatele, inovačními vouchery a podporou technického vzdělávání,“ informoval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Tradičně zajímavá témata byla doplněna neméně zajímavým doprovodným programem. Během obou dnů si návštěvníci mohli vyzkoušet virtuální realitu nebo shlédnout 3D tiskárnu v provozu.  Těm, kteří se zúčastnit nemohli, přenáší atmosféru i obsah přímý přenos a fotodokumentaci pořízená dronem.

Jako příklad toho, že 4.0 je všude kolem nás, byla představena myšlenka GLOBÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Z ÚSTECKÉHO KRAJE. Vystoupil jednatel Aleš Smetana ze společnosti Grid Consulting & Trading s.r.o. s projektem SpecialistsGrid, který na principu sdílené ekonomiky propojuje poptávku a nabídku IT služeb v globálním měřítku. Díky tomu může vlastně podnikat odkudkoliv!

Technologie VIRTUÁLNÍ REALITY umožňují výlety nejen za zábavou, ale i za poznáním. Kromě uplatnění v počítačových hrách dochází k dalšímu využití v dalších oborech, například lékařství. Díky virtualitě dochází k modelování lidského těla a jeho orgánů, které uživatelé mohou zkoumat ze všech stran a pohledů nebo pomáhá při fóbiích a rehabilitacích pacientů. To potvrdili jak zástupci vysokých škol, tak hosté, kteří si tuto technologii vyzkoušeli.

Jako příklad dobré praxe z Ústeckého kraje posloužil realitní portál Videobydlení, nabízející různé nemovitosti od bytů, domů, kanceláří až po historické objekty nejen pomocí fotografií, ale především formou videa. Díky tomu dostane zájemce komplexní představu o dané nemovitosti. Lidé z Videobydleni.cz si uvědomují, že čas je vzácné aktivum a ten díky tomu klientům šetří.

Bouřlivá diskuze se vedla kolem tématu práce 4.0. „Ústecký kraj dlouhodobě trápí nejvyšší nezaměstnanost v České republice a my musíme být v regionu na tuto výzvu připraveni. Digitalizace usnadňuje život a práci každého z nás, nicméně je potřeba se dívat dopředu, vznikají nové profese, které mají jiné, nové nároky na zaměstnance a jejich přípravu vzdělávání. To se musí promítnout i do vzdělávacího systému, tak aby žáci už na školách pracovali s technologiemi, které jsou pro jejich budoucí povolání zcela běžné,“ uvedl  první náměstek hejtmana Martin Klika, který odpovídá za sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality.

Mezi mnoha aktéry vystoupili dnes i zástupci ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který je největším zaměstnavatelským svazem v České republice.  Letos slaví 100 let od založení prvního českého svazu průmyslníků. Celkově reprezentuje přes 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Příhodně proto blok PRŮMYSL 4.0 moderoval člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jiří Holoubek, který uvedl, že robotizace a digitalizace jsou nástroje, díky kterým se společnost posouvá dál. Průmysl 4.0 se ale nesmí zúžit jen na ně, je to také o přístupu společnosti k práci a vzdělání. Je potřeba si uvědomit, co jsou data, co jsou informace, co jsou znalosti a jak s tím vším efektivně v praxi naložit.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.