2022

Usnesení ze 108. jednání Předsednictva – leden 2022 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení z jednání Sněmu – únor 2022 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení ze 109. jednání Předsednictva – 24. 3. 2022

Usnesení ze 110. jednání Předsednictva – 27. 4. 2022

Usnesení ze 111. jednání Předsednictva – 16. 6. 2022

Usnesení schválené Per Rollam probíhající ve dnech 9. – 17. 8. 2022

Usnesení ze 112. jednání Předsednictva – 12. 9. 2022

Usnesení ze 113. jednání Předsednictva – 1. 12. 2022