Zastoupení v komisích

Zastoupení členů HSRÚ v komisích při HSR-ÚK

Stálá komise dopravní

Ing. Z. Soukup, člen
Ing. J. Zima, člen

 

Komise pro průmysl a podnikání

Ing. Z. Soukup, člen
Ing. L. Knechtl, člen

 

Stálá komise finanční

Ing. J. Zima, člen
Bc. L. Šifaldová, člen

 

Komise pro rozvoj lidských zdrojů

J. Cingr, předseda komise
Bc. L. Šifaldová, člen
L. Černá, člen
Ing. P. Hetto, člen