Setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti v Ústí nad Labem

Dnes proběhlo setkání teritoriálních paktů zaměstnanosti v Ústí nad Labem, jehož se účastnila i ministryně práce a sociálních věcí M. Marksová, generální ředitelka Úřadu práce ČR K. Sadílková a M. Klika, radní ÚK. Setkání se věnovalo tématu dalšího rozvoje činností paktů zaměstnanosti, jejich financování či problematice vzájemné koordinace činností a výměny zkušeností.  J. Vaňásek, náměstek pro sekci zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV, podal též aktuální informace o přípravě projektu Kompas – observatoř trhu práce, při jehož implementaci budou hrát pakty významnou roli. HSR-ÚK je členem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.