Projekt „Cesta“

Hlavním cílem projektu je snížit počet mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce a ani nejsou součástí vzdělávacího systému v regionu Děčín, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov, tzn. zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost. Projekt bude realizován v regionálním partnerství Úřadu práce ČR, škol, místních samospráv a neziskového sektoru. Nositelem projektu je Ústecký kraj a HSR-ÚK je partnerem projektu. Projekt je plánován na období 29 měsíců a řeší zejména místní regionální specifika mikroregionu Děčínska při péči o cílovou skupinu.