Názory občanů Ústeckého kraje

Názory občanů Ústeckého kraje na vybrané ekonomické a sociální problémy regionu (kompletní materiál je k nahlédnutí na sekretariátu HSR-ÚK).

Zpráva z výzkumu