HOSPIC V MOSTĚ, o.p.s. posyktuje oporu a pomoc!

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

 

HOSPIC V MOSTĚ, o.p.s.

 Společnost Hospic v Mostě, o.p.s. byla založena proto, aby všem, kteří se ocitnou ve velice vážné životní situaci způsobené závažným onemocněním s neblahou prognózou, poskytovala kvalitní služby, oporu a pomoc.

 

Hospic je zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximální míře využívá poznatků paliativní medicíny. Je to systém služeb, který podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných. Praktikuje holistický (celostní) přístup k nemocnému, při kterém zajišťuje kompletní ošetřovatelský, psychologický, sociální a duchovní komfort. Nabízí podpůrný systém, umožňující žít plně až do konce.   Stejnou měrou se zajímá o rodinu a příbuzné nemocného, kteří také mohou využívat všech služeb poskytovaných vysoce kvalifikovanými odborníky, pracujícími v hospici. Hospic podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných klientů a též svojí činností podporuje jejich rodiny.

Vzhledem k náročné práci poskytuje svým zaměstnancům následující nefinanční benefity:

  • 3 dny sick days
  • Příspěvky na obědy
  • Pracovní oděvy dle potřeby
  • Supervize
  • Teambuilding
  • Zkrácenou pracovní dobu zaměstnankyním – matkám s dětmi
  • Společná posezení, oslavy narozenin
  • Bowling
  • Kolegiální výpomoc při životních potížích

 Svým zaměstnancům hradí stáže, další vzdělávání, umožňují zvyšování kvalifikace s možností dalšího karierního růstu.

 

Hospic má umístěné na střeše budovy kolektory na ohřev vody, jako jedna z mála budov v Mostě má energetický stupeň B a je držitelem gendrového auditu v roce 2018.  Budova je dále zateplena a dobře izolována. Třídí ekologický odpad, zvlášť také nebezpečný odpad.

 

„Jsme nezisková organizace, které velmi záleží na péči o  zaměstnance. Spokojený a opečovaný zaměstnanec dokáže pečovat o svěřené klienty s velkým profesionálním nasazením. Stmelený pracovní kolektiv dobře působí na své okolí a šíří dobré jméno hospice.  Blanka Števicová Dis, ředitelka