Cena hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášená i letos!

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje společně s Ústeckým krajem a Radou kvality ČR vyhlašuje pátý ročník soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost.

Tři pilíře = tři oblasti, které naplňujete. Staráte se o své zaměstnance, uvědomujete si dopady své činnosti na přírodu, sledujete své ekonomické dopady na lokální i národní úrovni. A to vše navíc nad rámec svých povinností? Pak je tato regionální soutěž určená právě pro vás.

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty (do 50, do 250 a nad 250 zaměstnanců), dále pak organizace veřejného sektoru a obce bez rozdílu velikosti. Rok od roku se prestiž soutěže zvyšuje. Svědčí o tom i nárůst přihlášených účastníků (v roce 2015 bylo 25 účastníků a vloni jich bylo již kolem 40). Členem hodnotící komise bude náměstek hejtmana Martin Klika.

„Loňského čtvrtého ročníku se účastnilo inspirujících 43 soutěžících. O tom, že je zájem o společenskou odpovědnost, svědčí i fakt, že už se nás lidi ptají, kdy už se budou moci přihlásit. A tu možnost mají od teď až do 20. června. Každý rok nás nadchnou myšlenky, které naši soutěžící zrealizovali, ať už v rámci péče o zákazníky, ochrany přírody nebo transparentní činnosti. Přispívají tak k rozvoji našeho regionu a my jim chceme poděkovat. Sdílet tyto příklady i pro ostatní. To je smyslem celé akce. A na nové soutěžící se už moc těším,“ uvedla Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

A navíc budete vidět!

Ocenění není jediná věc, kterou si odnese každý účastník. Kromě inspirace a kontaktů pomůžeme s medializací Vaší organizace. Ta probíhá formou tiskových zpráv na partnerských webech, sdíleném sociálním prostředí a samozřejmostí je uveřejnění v periodikách.

Pro účast v soutěži zašlete vyplněnou přihlášku a dotazník nejpozději do 20. června 2019 na e-mailovou adresu: kovarikova@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most.

Informace k soutěži:

Do soutěže se uchazeči přihlašují Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje některým ze způsobů: e-mailem na adresu: kovarikova@hsr-uk.cz nebo písemně na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most. Sběr přihlášek a dotazníků probíhá od 1. května 2019 do 20. června 2019. Více informací a potřebné formuláře naleznete na www.kr-ustecky.cz a www.hsr-uk.cz.

Dokumenty ke stažení:

CSR 2018 – Vyhlášení

CSR  2018 – Příručka pro účastníky

CSR 2018 – Přihláška

CSR 2018 – Dotazník – podnikající organizace

CSR 2018 – Dotazník – veřejný sektor

CSR 2018 – Dotazník – obce

Další informace o soutěži a o tématu společenské odpovědnosti v Ústeckém kraji naleznete zde: www.csrportal.cz,  www.kr-ustecky.cz, www.hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

 

Kontakt pro novináře:

Edita Kovaříková, DiS.

tajemnice

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Email: kovarikova@hsr-uk.cz

Telefon: 792 336 291