2021

Usnesení ze 103. jednání Předsednictva – leden 2021 – on-line + následně Per Rollam

Usnesení z jednání Sněmu – únor 2021 – on-line + následně Per Rollam