2021

Usnesení ze 103. jednání Předsednictva – leden 2021 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení z jednání Sněmu – únor 2021 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení ze 104. jednání Předsednictva – březen 2021 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení ze 105. jednání Předsednictva – květen 2021 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení č. 13/P/21 – 15/P/21 – hlasování Per Rollam

Usnesení ze 106. jednání Předsednictva – září 2021 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení č. 23/P21 – hlasování Per Rollam – Změny ve složení Předsednictva HSR-ÚK

Usnesení ze 107. jednání Předsednictva – prosinec 2022 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam