2021

Usnesení ze 103. jednání Předsednictva – leden 2021 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení z jednání Sněmu – únor 2021 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení ze 104. jednání Předsednictva – březen 2021 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení ze 105. jednání Předsednictva – květen 2021 – on-line + následně schválení usnesení Per Rollam

Usnesení č. 13/P/21 – 15/P/21 – hlasování Per Rollam