Program „Nová perspektiva“ v Litoměřicích úspěšně dokončen

V Litoměřicích byl včera ukončen další běh motivačního programu „Nová perspektiva“ – všem jeho úspěšným absolventům gratulujeme a vážíme si velmi pozitivní zpětné vazby k programu jako takovému. Přejeme všem zúčastněným hodně štěstí pro co nejrychlejší nalezení pracovního uplatnění!

Renata Beranová, osobní poradce THD Litoměřice, děkuje všem přítomným účastníkům programu „Nová perspektiva“ za jejich účast a aktivní přístup.