ZASEDALA REGIONÁLNÍ TRIPARTITA ÚSTECKÉHO KRAJE

Dne 19. 2. 2018 Teplice – Jsme v kraji připraveni na příchod tisíců zahraničních pracovníků, jak pomoci lidem v exekuci, co nám přináší vládní program RE:START pro strukturálně postižené kraje? Nejen o tom dnes jednal Sněm krajské tripartity Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR-ÚK). Pod touto hlavičkou se setkali zástupci zaměstnavatelů, odborů, krajské samosprávy i sedmi okresních tripartit. Pozvání přijalo také 10 senátorů a poslanců z našeho regionu.

V úvodu přítomní schválili témata a úkoly, kterým se bude krajská tripartita věnovat v roce 2018. Od přítomných zazněly návrhy na potřebu řešit nakládání s komunálním odpadem, modernizaci dopravní infrastruktury a také na řešení příchodu zahraničních pracovníků.

„Jsme regionem, v němž je potřeba rozvíjet průmysl a podnikání. V současnosti zde však chybí kvalifikovaná pracovní síla. Firmy to často řeší najímáním zahraničních pracovníků. Mnohdy už se ale nestarají o rizika, která to představuje pro region. Musíme s odbory a samosprávami identifikovat, kolik takových lidí do regionu přichází, zda je k tomu připravena adekvátní infrastruktura, jako jsou byty, místa ve školkách, zdravotní péče, prevence kriminality. Musíme myslet na to, jak se to odrazí i na bezpečnosti místních obyvatel a co nastane, až firmy přestanou zahraniční zaměstnance potřebovat“ uvedla k tématu předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.  Současně připomněla, že v kraji je 16 % obyvatel v exekuci, což je důvod, proč mnozí z nich nepracují. „Beze změny zákonů se při řešení problematiky exekucí neobejdeme, proto vítám spolupráci s našimi zákonodárci“ doplnila Nekolová.

Za okresní tripartitu Děčínska promluvil Jiří Aster, který otevřel téma dopravní situace v Ústeckém kraji, konkrétně zmínil převaděč v Děčíně a nutnost obchvatu v Bílině. Ladislav Drlý, předseda okresní tripartity Chomutovska a radní Ústeckého kraje doplnil, že je potřeba se zaměřit i na problém parkování velkých dopravních vozidel v obcích u průmyslových zón, pro které není dost parkovacích míst ani potřebná legislativa. Chomutovská tripartita již téma projednala se starosty obcí i dopravními experty, problém však vnímá jako celokrajský.

Miroslav Andrt, člen předsednictva Hospodářské a sociální rady Litoměřicka a místostarosta města Štetí, doplnil mezi priority na rok 2018 úkol koordinovat jednání o nakládání a likvidaci komunálních odpadů. Upozornil na skutečnost, že dojde ke změně legislativy a navrhl tripartitě, aby zastřešila diskuzi mezi představiteli průmyslu a samosprávami.

Předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, která zároveň zodpovídá za realizaci vládního program restrukturalizace RE:START, přestavila jeho naplňování. Uvedla, že již dochází k vyhlašování dotačních výzev pro vysoké školy, firmy i města. V roce 2017 se podařilo rozběhnout realizaci opatření, která regionu přináší několik miliard korun. Určeny jsou na rekultivace, obnovu lesů, rozvoj vysokých škol, řešení brownfieldů. Aktuálně probíhá příprava dalších opatření, jimiž se bude vláda zabývat v letních měsících. Gabriela Nekolová poděkovala členům tripartity za jejich aktivní roli při tvorbě tohoto vládního programu.

Celá struktura HSR-ÚK má v regionu více než 200 členů. Širší členská základna vytváří prostor pro dostatečně pestrou diskuzi a zároveň má silný vyjednávací mandát směrem k centrálním orgánům. „Všichni chceme společně hrdě reprezentovat náš kraj a pracovat na jednotné vizi, kterou je prosperující, silný a hrdý region, efektivně využívající energii svých přírodních zdrojů, surovin i lidského kapitálu“ zhodnotila roli tripartity v Ústeckém kraji Gabriela Nekolová.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

Zpráva o činnosti za rok 2017

Tisková zpráva