Základní škola Jirkov poskytuje osvětu a prezentace v oblasti ekologie pro rodiče a veřejnost!

 

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

 

 

Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

 

Základní škola Jirkov ve Studentské ulici je druhá vzdělávací instituce tohoto typu, která byla v Jirkově v r. 1947 zřízena. Od roku 1985 přesídlila do nové panelové budovy tvořené několika na sebe navazujícími pavilony.

Základka ve Studentské je plně organizovaná nejnavštěvovanější škola v Jirkově s 19 třídami. Součástí školy je plavecký bazén, který je začleněn do pravidelného týdenního rozvrhu tělesné výchovy a do mimoškolních aktivit žáků (plavecké kroužky). Jako jediná škola v regionu aktivně rozvíjíme ekologické principy a patříme do prestižního klubu Ekoškol ČR. Výuku AJ nabízíme již od 1. třídy, podporujeme všestranný rozvoj dětí, proto dáváme značný prostor tělovýchovným, uměleckým a vzdělávacím aktivitám našich žáků, navrch má též polytechnická výuka, důraz klademe na čtenářskou, finanční, ICT a jazykovou gramotnost dětí. Spolupracujeme se sportovními kluby, jazykovou školou, uměleckými školami … Účastníme se mnoha humanitárních projektů, vedeme děti k solidaritě, na škole je funkční žákovský parlament, který se podílí na chodu a rozvoji školy.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že škola je příspěvkovou organizací, není možné, aby ze svého rozpočtu věnovala prostředky na veřejně prospěšné aktivy. Tyto aktivity podporujeme finančními zdroji, které získáváme ze sběru starého papíru a víček, nebo prodejem žákovských výrobků například na každoročním charitativním adventu.

 

Škola nad rámec své činnosti poskytuje osvětu a prezentace v oblasti ekologie pro rodiče a veřejnost, pravidelně se účastní akcí „Ukliďme Česko“ a „72 hodin“ společně s rodiči a veřejností. Je držitelem prestižního mezinárodního ocenění „Ekoškola“ a ocenění „Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2017“.