Výkonný výbor HSR-ÚK již tento čtvrtek

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhne zasedání Výkonného výboru Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Na programu jednání budou:

1./ Informace o změně Stanov HSR-ÚK
2./ Příprava předsednictva HSR-ÚK
3./ Kooptace delegovaných zástupců
4./ Příprava projednání Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace v Krajské dozorčí radě.

Na jednání Výkonného výboru jsou pozváni všichni jeho členové, tj. předseda a místopředseda HSR-ÚK, předsedové jednotlivých okresních hospodářských rad, jako hosté dále zástupce Ústeckého kraje, zástupce zaměstnavatelské organizace a zástupce zaměstnanecké organizace.