Výkonný výbor HSR-ÚK informoval o aktuálním dění

Právě skončil Výkonný výbor HSR-ÚK, během kterého došlo ke zhodnocení uplynulého jednání Národních a krajských tripartit, aktuální informace ke Strategii hospodářské restrukturalizace, kdy by měl být Akční plán v těchto dnech odeslán na vládu. Tomuto kroku předcházela Konference restrukturalizace svolaná na pokyn předsedy vlády České republiky. Dále došlo k úspěšnému zhodnocení 3. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje a nebyla opomenuta ani Cena za společenskou odpovědnost, do které se lze ještě přihlásit. Pro více informací: www.hsr-uk.cz/chceme-vas-ocenit-3-rocnik-ceny-usteckeho-kraje-za-spolecenskou-odpovednost/