VÍCE PENĚZ Z TĚŽBY NEROSTŮ MUSÍ ZŮSTAT V KRAJI

Tripartita má jasno, region by měl od státu dostávat více peněz. Na kulatém 90. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR-ÚK) se sešla krajská tripartita nad tématy jako budoucnost uhelných regionů, novela Horního zákona a rekultivace. Diskutovalo se také o nerovném odměňování žen a mužů.

Předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně zmocněnce vlády pro strukturálně postižené kraje Gabriela Nekolová představila Platformu Evropské komise pro transformaci uhelných regionů, která byla založena v prosinci 2017. Jedním z jejích cílů je reagování na environmentální a sociální změny v uhelných regionech. „Vítáme možnost, jak posílit váhu uhelných regionů na evropské úrovni a využít tuto spolupráci k získání dalších zdrojů pro rozvoje kraje,“ říká Gabriela Nekolová. Současně informovala o tom, jak se daří naplňovat vládní program RE:START na hospodářské oživení regionu.

Členka Předsednictva Helena Veverková informovala o návrhu novely Horního zákona. Předsednictvo přijalo usnesení, v němž požaduje změnu přerozdělení výnosu z úhrad ve prospěch obcí i krajů, a to v poměru cca 50 % stát a 30 % do rozpočtu dotčených obcí a 20 % krajům. „V tuto chvíli získávají peníze jen obce v katastru těžby, zátěž však dopadá i na jiné části kraje a hlavně nevidíme důvod, proč by většinu prostředků měl dostávat stát,“ komentovali představitelé HSR-ÚK. Garance, že stát naplní své závazky vůči regionu, chce tripartita i v oblasti rekultivací. Na zahlazování škod po těžbě způsobených státem chce alespoň 1 miliardu korun ročně.

Závěr jednání patřil zástupcům MPSV a Českomoravské konfederaci odborových svazů, kteří prezentovali projekt 22% ROVNOST, jehož cílem je odstranit výrazně nerovné podmínky mezi odměňováním můžu a žen. K zapojení do projektu vyzve tripartita regionální zaměstnavatele.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.