Ve společnosti Saldo – Zlatohlávek s.r.o. jsou zaměstnavatelsko-zaměstnanecké vztahy založeny na důvěře

Letos jsme opět oceňovali v rámci 5. ročníku soutěže „Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“. Ceny hejtmana se účastnilo 39 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Firma SALDO – Zlatohlávek s.r.o. byla založena v roce 1992 jako velkoobchod brusivem a brousícími nástroji. V současné době zásobují významné strojírenské podniky, maloobchodní řetězce, ale i malá železářství. Pojmy jako flexibilita, dodržování termínů dodávek považují za samozřejmost.

Firma aktivně přispívá k rozvoji kvality života občanů v našem kraji. Jejich příspěvky pravidelně putují do FK Dobroměřice, stolní tenis Lenešice a ForHelp (podpora péče o autistické děti). Spolupracují s obcí Dobroměřice a za výhodných podmínek poskytují úklidové a pracovní náčiní.

Své zaměstnance vede firma k realizaci ochrany životního prostředí, k minimalizaci jeho znečišťování, třídění odpadu a to nejen v rámci pracovní činnosti ale i v soukromém životě. Tyto návyky zaměstnanci přenášejí do osobního života a působí tak na své členy rodiny a přátele. Svoji ekonomickou udržitelnost si firma rozvíjí právě v oblasti třídění odpadu, ale také v oblasti úspor energií. Využívají recyklovaný kancelářský papír a v rámci obchodní činnosti obchodují také s recyklovaným zbožím.

„Uvědomuji si potřebu společenské odpovědnosti a její důležitost pro celou společnost, neboť na naší planetě jsme pouhými hosty, nejsme tu pány a měli bychom se tak chovat.“ Jaroslav Zlatohlávek, majitel firmy.

Zaměstnavatelsko-zaměstnanecké vztahy jsou zde založeny na důvěře, a tak každý ze zaměstnanců může zasahovat do rozhodovacích procesů a zlepšování chodu. Do svého týmu si firma vybírá zaměstnance bez ohledu na věk, pohlaví či náboženství. Zastávají názor, že muži i ženy mají stejné možnosti a pracovní podmínky.