V UniCRE jsou přesvědčeni, že každá firma, která chce být dlouhodobě úspěšná, musí být společensky odpovědná

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE) je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vykonávat vědecko-výzkumnou činnost, poskytovat podporu chemickému průmyslu a přispět ke zlepšení výuky technických oborů.

V souladu se svým posláním se centrum zaměřuje na spolupráci se studenty vysokých a středních škol chemického zaměření nejen v regionu, ale i mimo něj. Zástupci společnosti se setkávají se zástupci regionu na úrovni obcí i kraje. Spolupracují s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, Hospodářskými komorami, Svazem průmyslu a dopravy ČR, inovačními centry a dalšími organizacemi.

Vedení společnosti praktikuje otevřený přístup ke svým zaměstnancům – zaměstnanci se mohou kdykoliv obrátit na jakéhokoliv vedoucího pracovníka včetně generálního ředitele. Ve firmě je preferován přístup osobního jednání.

Cca 30 % vědecko-výzkumné činnosti UniCRE je orientováno na procesy zlepšující životní prostředí. Mezi dlouhodobé priority patří výzkum technologií pro trvale udržitelné využití obnovitelných zdrojů energie a odstraňování škodlivých emisí v ČR i v EU. Společně s partnery z Finska, Německa a Itálie spolupracuje UniCRE na řešení mezinárodního projektu zaměřeného na využití dřevních odpadů, slámy a dalších zemědělských zbytků a také různých odpadních materiálů při výrobě energie a paliv.

V UniCRE jsou přesvědčeni, že každá firma, která chce být dlouhodobě úspěšná, musí být společensky odpovědná. Nechtějí dosahovat krátkodobých úspěchů na úkor budoucnosti.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.