Usilujeme o D7!

Se stavem přípravy dostavby dálnice D7 (Praha – Slaný – Louny – Chomutov), s postupem prací na předmětném úseku a dalšími záležitostmi jsme byli seznámeni na pátečním setkání v Lounech se zástupci ŘSD Chomutova, SUDOP PRAHA a.s., starostou města Loun a dalšími. Zajímavé informace včetně předpokládaných termínů k této dostavbě se můžete dozvědět na stránce www.dalnice-d7.cz, jež byla založena pro tyto účely.