Unipetrol RPA jako jeden z účastníků soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Unipetrol RPA

Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, odtud zkratka RPA. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a třeba tzv. sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyetylen, polypropylen). V kategorii firem nad 1000 zaměstnanců získala firma druhé nejvyšší bodové hodnocení a to díky těmto společensky odpovědným činnostem:

  • Sponzoring projektů související s rozvojem regionu
  • Výzkumně vzdělávací centrum sloužící jako vědecká základna a propagace vzdělání
  • Politika otevřených dveří – každý zaměstnanec se může sejít s generálním ředitelem či jiným manažerem skupiny Unipetrol
  • Etický ombudsman, kterého si nominují sami zaměstnanci
  • Environmentální projekty zaměřené na snížení rizik ohrožení kvality podzemních vod, zvýšení efektivity výroby a snížení spotřeby energií a produkce skleníkových plynů
  • Zarybňování řeky Bíliny

Společnost má certifikaci integrovaného systému řízení dle ISO 9001, dle ISO 14001, OHSAS 18001 a dle ISO 50001. Je držitelem certifikátu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii. Všechny aktivity společenské odpovědnosti vychází z politiky integrovaného systému a jsou plánovány, realizovány a monitorovány.

Společnost Unipetrol RPA věnovala v loňském roce 4,6 mil Kč, na projekty spojené s rozvojem regionu. Z aktivit uvedených v dotazníku určitě stojí za zmínku Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum v Chemparku Záluží slouží nejenom jako vědecká základna, ale také jako místo pro propagaci vědy a chemického vzdělání.

Společnost má vypracovaný komplexní systém péče o zaměstnance založený na transparentním chování – je uplatňována politika otevřených dveří – každý zaměstnanec může požádat o schůzku s generálním ředitelem nebo jiným manažerem skupiny Unipetrol. Ve společnosti rovněž působí jako nezávislá instituce etický ombudsman, kterého si sami nominují a volí zaměstnanci.

V environmentální oblasti jsou nejdůležitější projekty zaměřené na snížení rizika ohrožení kvality podzemních vod a dosažení parametrů nejlepších dostupných technik při čištění odpadních vod a zvýšení efektivity výroby a snížení spotřeby energií a produkce skleníkových plynů. Zajímavá je aktivita založená na dlouhodobé spolupráci s Českým rybářským svazem – zarybňování řeky Bíliny.

Společnost Unipetrol si uvědomuje svou úlohu jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu a váží si svých zaměstnanců, proto podporuje rozvoj obcí v regionu ve shodě s pilíři své CSR politiky, těmi jsou: regionální podpora, podpora vzdělávání, dobrovolnost, podpora v sociálně-kulturní oblasti a ochrana životního prostředí.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.