Tripartita předjednala program Sněmu

V Mostě 25. 1. 2018 proběhlo 1. setkání tohoto roku. Na programu byla k diskuzi připravena tato témata:

  • Program RE:START
  • Plán priorit na rok 2018
  • Společenská odpovědnost
  • Podpora zaměstnanosti
  • Rozvoj lidských zdrojů
  • Podpora cestovního ruchu
  • Podpora využití regionálních služeb a produktů
  • A další

Dne 19. 2. 2018 proběhne Sněm Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, což je nejvyšší orgán HSR-ÚK. Účast potvrdil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Plánovaný Sněm Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje bude výjezdní. „Na výjezdní sněm se moc těším, máme tak příležitost navštěvovat i okolní Hospodářské a sociální rady. Zkrátka, společně za rozvoj regionu“ doplnila předsedkyně Hospodářské a sociální rady Gabriela Nekolová.

V závěru setkání proběhla diskuze o využívání vodních toků, o nutnosti zamyslet se nad možností parkování velkých dopravních vozidel u průmyslových zón. Myšlenka vznikla jako reakce na to, že kamiony v současnosti stojí, kde se dá. V kraji pro ně není dost parkovacích míst.