Tréninkové centrum, rozvojový plán zaměstnanců a velká škála nefinančních benefitů, to je Bilfinger Industrial Services Czech, s.r.o.

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Bilfinger Industrial Services Czech, s.r.o.

Jako významná a dlouhodobě úspěšně se rozvíjející společnost chce firma přispět k rozvoji Ústeckého regionu a proto spolupracuje se Střední školou technickou Most, kde se snaží podporovat studenty v průběhu získávání kvalifikace v učebních oborech obráběč kovů a strojní mechanik. Po ukončení studia se jim snaží nabídnout zaměstnání.

Na podporu veřejně prospěšných aktivit v kraji dávají 0,15 % z ročního obratu za běžný rok.

Ve společnosti je podporována myšlenka, že spokojený a správně motivovaný zaměstnanec je klíčovým faktorem pro společnost.

Ve společnosti je zavedena celá řada nefinančních benefitů, které mají sloužit pro osobní a rodinný život zaměstnance. Jedná se tak o motivační soutěže v oblasti BOZP, kdy je výhrou věcný dar za aktivní přístup v této oblasti, výuka cizích jazyků prostřednictvím certifikovaných lektorů, příspěvky na životní a penzijní připojištění, příspěvek na stravu, zaměstnanecké půjčky, konsolidace úvěrů, slevy na mobilní a datové služby, poukázky na pohonné hmoty – motivace pro ujetí 15 000 km služebním vozidlem bez nehody, sleva do AMA SCHOOL (mateřská a základní škola), Mikulášské besídky, Bilfiáda (program plný zábavy, sportovních soutěží a občerstvení pro zaměstnance a jejich děti), Dětské dny, Dračí lodě, firemní plesy a jiné.

V rámci vzdělávání zaměstnanců je možné využívat nově vzniklé tréninkové centrum, kde zaměstnanci mohou získat mnoho certifikátů a oprávnění, které jim dále umožní posun v pracovní sféře. Pro podpoření výuky cizích jazyků jsou vybraní zaměstnanci vysláni na zahraniční kurzy.

Rozvojový plán zaměstnanců – individuálně byli vybráni zaměstnanci napříč celou společností. Tito zaměstnanci se stali klíčovými pro možnost kariérního růstu a byl jim nastaven individuální školící program. Nyní jsou to dvě skupiny zaměstnanců:

  • PRAKTIK – 12 zaměstnanců (začínající manažeři);
  • PROFESIONÁL – 11 zaměstnanců (již pracující na manažerských postech a dále svůj potenciál v této oblasti rozvíjí).

Ochrana zaměstnanců – kromě interních směrnic pořádá společnost Bilfinger motivační soutěže BOZP, kde zaměstnanci za respekt pravidel a předpisům mají možnost získat řadu cen. Zároveň je věcnými dary oceněn i aktivní přístup v oblasti BOZP a hlášení skoronehod. Zároveň společnost klade důraz na strategii B.O.D. – tedy BEZPEČNĚ.ODPOVĚDNĚ.DŮSLEDNĚ. Pro všechny zaměstnance to znamená přijmout tuto strategii a zároveň ji přenášet na své kolegy.

K vyvážení osobního a pracovního života svých zaměstnanců jsou zavedeny celé řady aktivit, jedná se především o:

  • Pružná pracovní doba od 8:00 do 14:00 hod. V tuto dobu musí být každý zaměstnanec přítomný na pracovišti – čas před a po je na uvážení každého zaměstnance, avšak vždy k poslednímu dni v měsíci musí zaměstnanci splnit stanovený časový fond.
  • Zkrácené pracovní úvazky – na žádost jsou zohledněny především důvody jako péče o dítě a rodinné příslušníky.

A co ochrana životního prostředí? V rámci provozovaného automobilového parku v letech 2015 a 2016 provedli kompletní výměnu používaných vozidel za vozidla nová, jejichž provoz zcela razantní způsobem šetří environmentální zatížení životního prostředí, produkci emisí. V oblasti environmentální se zaměřují především na dopady našeho podnikání na živou a neživou přírodu včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Svou činnost se snaží provádět co nejšetrněji a s ohledem na přírodní zdroje, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.