Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace má vlastní fotovoltaickou jednotku!

V loňském roce jsme oceňovali v rámci soutěže 4. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 43 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

 

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace vznikla k 1. září 2012. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Prestižní titul a certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje nese škola již od 8. 12. 2010. Škola poskytuje od svého vzniku střední vzdělávání ukončené výučním listem a střední vzdělávání s maturitní zkouškou v sektoru energetiky, elektrotechniky a strojírenství. V roce 1993 rozšířila tuto nabídku o oblast požární ochrany, bezpečnosti a ochrany obyvatel a od 1. 9. 2007, spojením se Střední školou stavební v Chomutově, také o kompletní nabídku oborů vzdělání pro sektor stavebnictví. K 1. 9. 2012 došlo spojením s Obchodní akademií v Chomutově a se Střední zdravotnickou školou Chomutov ke vzniku Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace. Škola tak rozšířila vzdělávání o poskytování středního vzdělání v oblasti ekonomické, zdravotnická a sociální péče.

Škola se zapojuje do aktivit organizovaných městem Chomutov – „Žijeme tady“, „Chomutovské rodinné zápolení“ a projektu mateřských škol „Čím budu, až vyrostu“.  Jako další aktivity jsou motivační a stipendijní programy k podpoře vzdělávání v odborných školách. Peer programy pro základní školy: Nebojím se poskytnout první pomoc, Umění říci NE, Prevence AIDS, Štíhlá, ale mrtvá, Prevence karcinomu prsu a kůže. Jako odborná škola je zapojena též do činnosti profesních a zaměstnavatelských organizací – Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a Asociace energetických manažerů. Dlouhodobě spolupracuje s Podkrušnohorským Zooparkem, kde se podílí na úklidu, výrobě ptačích budek a opravě elektroinstalací. Pro žáky ve škole působí poradenské středisko RaDoSt, které je primárně zaměřeno na výchovu a kariérové poradenství. V rámci své působnosti vzdělává také všechny pedagogy školy.

Pro své zaměstnance poskytují nefinanční benefity:

  • závodní stravování
  • profesní rozvoj samostudiem v pracovní době
  • příprava na výuku mimo pravidelné pracoviště školy
  • zahraniční projekty: stáže, monitoringy apod.
  • jazykové vzdělávání v zahraničí v rámci programů ERASMUS apod.
  • příspěvky na penzijní a životní připojištění
  • bezplatné pronájmy školních prostor, zejména sportovišť

Za režijní ceny pro své zaměstnance zapůjčuje elektronářadí a náčiní a bezpečně likviduje elektroodpad. Škola má instalovanou malou fotovoltaickou jednotku, která je zapojena i do výuky elektrotechnických oborů.

 

 

V rámci ochrany životního prostředí realizují několik aktivit:

–          Energie pod pokličkou (osvěta o odpadech, třídění a zpracování)

–          Zapojení školy do programu Energetické maturity a Distribuční maturity

–          Třídění odpadů již ve třídách s podpůrnými opatřeními (barevné pytle, řádné označování košů)

–          Likvidace elektroodpadu

Vklad školy je zde dán v rovině osvěty, odpovědného nakládání s odpady, odpovědného nakládání s energiemi, aktivní pomoci: údržba parčíků v chomutovské nemocnici, péče o zeleň ve svých rozsáhlých areálech.

 

Škola má instalovanou malou fotovoltaickou jednotku, zapojenou i do výuky elektrotechnických oborů.

 

„Vzdělání je podle školského zákona veřejnou službou. Ale školy neplní jen vzdělávací službu. Jsou vlastně komunitní centra. Tzn., že zajišťují řadu dalších aktivit nejen pro své žáky, ale pro širokou veřejnost.  Prostě se chováme ke svým zákazníkům a partnerům seriózně, staráme se o své pracovníky a budujeme dobré vztahy s partnery školy a podporujeme dobrý vztah k životnímu. Naší vizí je být aktivní součástí společenského života a poskytovat své služby v nejvyšší kvalitě. Příkladem tohoto našeho přístupu z poslední doby je udělení Certifikátu mobility v oborném vzdělávání a přípravě pro období 2019 – 2020 programu ERASMUS+. „

Mgr. Jan Mareš, MBA, ředitel školy