Společnost TRCZ s.r.o. která nechce být chápána pouze jako továrna na výrobky, ale organizmus spoluexistující se svým okolím!

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

 

TRCZ s.r.o.

Společnost TRCZ s.r.o. je stoprocentní dceřinou společností japonského podniku Tokai Rika Co., Ltd., který je jedním z největších světových výrobců automobilových dílů. Současný výrobní sortiment tvoří především multifunkční ovladače, bezpečnostní pásy a další komponenty sloužící k zajištění aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech.

 

V rámci podpory komunity se společnost zaměřuje na rozvoj technických dovedností ve školkách a školách projektem „Technika nás baví!“. Na aktivity firma věnuje 0,1% ze zisku.

Systém péče o zaměstnance pokrývá všechny oblasti života pracovníků po celou dobu pracovního poměru. Jeho úpravy jsou založeny na zpětné vazbě od pracovníků získané z dotazníkových šetření, rozhovorů po době zácviku, případně při odchodu. Otázky jsou spojené i s dodržováním lidských práv, diskriminací, etickým kodexem apod.

Propracovaný systém Kaisenů (z japonského „zlepšení“ nebo „změna k lepšímu“) je doplněn systémem „Ostříží oko“ – odměna za všímavost, pokud si zaměstnanec všimne nesouladu, případně možného ohrožení, dostane finanční odměnu.

Systém řízení je transparentní, založený na plnění plánovaných aktivit v souladu s vyhlášenými politikami v oblasti jakosti, environmentu a CSR

Společnost nechce být chápána pouze jako továrna na výrobky, ale jako organismus, který spolužije se svým okolím a vytváří tak prostředí pro trvale udržitelný rozvoj.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

Kontakt pro novináře:

Ing. Petra Škopková

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Email: skopkova@hsr-uk.cz

Telefon: 731 192 842